From Y

ความรู้สึกวิกฤติของ Toyota Motor

โตโยต้ามีการปฏิวัติที่รุนแรงกว่าเดิมโดยการพิจารณาด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและการปรับปรุงระบบบริหารงาน เมื่อมีการเข้ารับตำแหน่งของ “ซาโตะ ทสึ ฮิญจิ” ที่จะเปลี่ยนสู่ “บริษัทโมบิลิตี้” และได้มีการตอบกลับการแก้ไขหลักของบริษัทที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพนักงานได้แก่

  • สร้างงาน 700 อัตราเพื่อลดภาระการทำงานและเพื่อลงทุนเข้าสู่การเติบโตสู่รุ่นต่อไป
  • อัตราการลาคลอดที่ 100%
  • นโยบายการรับสมัครภายในองค์กร
  • การกำหนดระบบ FA ภายในบริษัทใหม่
  • การขยายการจับคู่บุคลากรกับบริษัทในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า
  • การเริ่มใช้เกณฑ์การประเมินที่ไม่ระบุคุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานเป็นเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2024
  • การบังคับใช้ประสบการณ์การทำงานภายนอกก่อนเข้าเป็นหัวหน้างานภายใน 3 ปี
  • การขยายการใช้งานร่วมกันทรัพย์สินกับบริษัทในกลุ่มโตโยต้า
    #ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Talat H̄ụ̂nx Yī̀pun) 、#การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น (Kār Lngthụ̄n Nı H̄ụ̂nx Yī̀pun)、#นิเคอิ (Ni Khe xy)、#นิเคอิ225 (Ni Khe xy 225)、#เดย์ทริปเปิลเอ (Dei Tripple A)、#โนมู่ยี่ห้อ (Nomū̀ ỳiĥ̀ǎ̑ng)

関連記事