โตโยต้า มีการผลิตทั่วโลกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2023 สูงสุดในอดีต

โตโยต้ามอเตอร์ประกาศผลการขาย การผลิต และการส่งออกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2023 โตโยต้าพบว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาใหม่และสภาวะความต้องการชิปสำหรับตลาดในปีก่อนหน้าทำให้ลดลง แต่กลับมีการฟื้นตัวขึ้นในการขายและการผลิตทั้งในเครือข่ายทั่วโลก เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า การผลิตทั่วโลกของโตโยต้าบันทึกสถิติสูงสุดที่ 787,800 คัน โตโยต้าผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในเครือข่ายทั่วโลก ในประเทศ และต่างประเทศ โตโยต้าเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มโตโยต้าทั้งหมด ส่วนผลการขายทั่วโลก ในประเทศ และต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการขายในประเทศที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และให้ความสำคัญกับการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください