KINTO เริ่มจัดจำหน่ายรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ “RZ” สำหรับเครื่องหมายการค้า Lexus

KINTO ได้เริ่มต้นการให้บริการรถยนต์รุ่นใหม่ของเล็กซัสที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เท่านั้นชื่อว่า “RZ” เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ใช้แบบนี้ ผ่านระบบการสมัครสมาชิก (Subscription) ของ KINTO การจัดหารถยนต์แบบนี้เป็นคันที่ 2 ของ KINTO หลังจากรุ่น “bZ4X” ด้วย”

สัญญาเช่ามี 2 แผนกำหนดราคา ได้แก่ “แผนฟรีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น” ราคาเริ่มต้นต่อเดือน 19,250 บาทขึ้นไป โดยให้เพิ่มยอดการชำระเงินโบนัสเดือนละ 2 ครั้งต่อปี และ “แผนฟรีค่าตั้งต้น” ราคาเริ่มต้นต่อเดือน 19,580 บาทขึ้นไป โดยต้องชำระเงินล่วงหน้าค่ามัดจำ 1,099,120 บาท และไม่รวมโบนัสเดือน โดยสามารถใช้บริการได้ตามสัญญา 3 ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า ลูกค้าสามารถต่อสัญญาเพื่อใช้บริการต่อไปได้สูงสุดถึง 5 ปีโดยไม่ต้องชำระค่าปรับ

บริการสมัครสมาชิกของ KINTO มีจุดเด่นที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ภาษีรถยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้นลงในค่าบริการรายเดือน แต่ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สูงและยังไม่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอย่างมาก จำนวนสัญญาที่เซ็นต์กับ KINTO ได้ถึง 5.2 หมื่นสัญญา ณ ต้นธันวาคม 2022 แต่จะต้องสังเกตุถึงผลกระทบเมื่อมีการฟื้นตัวของจำนวนการผลิตรถที่ลดลงเนื่องจากขาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าหากมีการแพร่หลายของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวนผู้ที่จะซื้อรถยนต์อาจลดลง ซึ่งจะส่งผลให้กิจการเคลื่อนย้ายของ Toyota Mobility Company ที่คาดหวังกำไรใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください