TOYOTA หยุดการขายและการส่งออก RAIZE เนื่องจากการกระทำทุจริตของ DAIHATSU

ไดฮัตสึเปิดเผยว่าเกิดการทุจริตในกระบวนการรับรองการทดสอบการชนข้างของรถยนต์ไฮบริดรุ่น “ROCKEY” ของไดฮัตสึและรถยนต์ไฮบริดรุ่น “RAIZE” ของโตโยต้าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ทำให้ไดฮัตสึตัดการส่งออกและการขายรถในวันเดียวกัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 เมษายนไดฮัตสึเปิดเผยว่าเกิดการทุจริตในกระบวนการรับรองการทดสอบการชนข้างของรถยนต์สำหรับตลาดต่างประเทศ แต่ในการตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการทุจริตใหม่เพิ่มเติม

การทดสอบการชนข้างบนเสา (UN-R135) ต้องทดสอบทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และต้องส่งข้อมูลการทดสอบ ในครั้งนี้การทดสอบด้านที่นั่งผู้ช่วย (ด้านซ้าย) ถูกทำตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง แต่การส่งข้อมูลด้านผู้ขับขี่ (ด้านขวา) ถูกทำในทางที่ผิดกฎหมาย และส่งข้อมูลด้านซ้ายแทน การรับรองการทดสอบทำขึ้นที่ศูนย์เทคนิคในจังหวัดชิกะใกะและได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021

ไดฮัตสึรับรู้ถึงความรุนแรงของการทุจริตในครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยนต์และมิได้เป็นการกระทำที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้เรื่องการทุจริตนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่สามารถสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีถูกละเลยไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตในการดำเนินงาน

ไดฮัตสึตั้งใจที่จะใช้เหตุการณ์การทุจริตครั้งนี้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัททั้งหมด ดังนั้น จะต้องมีการหยุดพักและสำรวจหาสาเหตุ และสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการทุจริต และจะต้องมีการพัฒนาและป้องกันการเกิดซ้ำแบบจริงจัง นอกจากนี้ การบริหารจัดการจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถสื่อสารกับพื้นที่ปฏิบัติงานได้โดยตรงและเน้นสร้างสภาพที่เปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください