TOYOTA แจ้งเตือนเรื่องความเป็นไปได้ในการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของ 2.15 ล้านคนผ่านบริการข้อมูลภายในรถยนต์

บริษัทย่อยของโตโยต้า ชื่อ TOYOTA Connected (TC) ได้ประกาศโอกาสที่ข้อมูลลูกค้าประมาณ 2.15 ล้านคนที่ TC ดูแลการจัดการมีโอกาสรั่วไหลได้ เนื่องจากการตั้งค่าผิดพลาด ทำให้บางข้อมูลสามารถเปิดเผยในอินเทอร์เน็ตได้นานถึง 10 ปี ไม่มีข้อมูลส่วนตัวที่ระบุชื่อบุคคล และไม่มีการยืนยันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในขณะนี้ ข้อมูลที่รั่วไหลรวมถึงข้อมูลตำแหน่งรถยนต์ หมายเลขระบุตัวติดตั้งบนรถยนต์ หมายเลขระบุตัวบนรถยนต์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละยี่ห้อรถ และเวลา ข้อมูลที่รั่วไหลเกิดขึ้นระหว่าง 2 มกราคม 2012 ถึง 17 เมษายน 2023 สำหรับลูกค้าที่ได้ทำสัญญาใช้บริการ TC Connected แล้ว โตโยต้ากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีกครั้งในปัจจุบัน

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください