ยุทธศาสตร์ BEV รุ่นต่อไปของโตโยต้า

TOYOTA ได้กล่าวว่า มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นำในสังคมความเคลื่อนไหว (Mobility Society) ด้วยแนวคิด “Concept รถยนต์โตโยต้า” (Toyota Mobility Concept) ซึ่งเน้นการขยายค่าของรถยนต์ การขยายแดนใหม่ของโลกในด้านความเคลื่อนไหว และการผสมผสานระบบโซเซียลกับความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสังคมความเคลื่อนไหว

TOYOTA ได้กล่าวถึง “แนวคิดโมบิลิตี้ของโตโยต้า” เพื่อให้เกิดการปฏิวัติในสังคมโมบิลิตี้ โดยมุ่งเน้นการขยายคุณค่าของรถยนต์ การขยายอาณาเขตในด้านโมบิลิตี้ และการผสมผสานระบบโซเฟร์แวร์ในโมบิลิตี้และระบบสังคม เป็นต้น โดยในบริบทนี้เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มีการใช้ในการพัฒนารถไฟฟ้ารุ่นต่อไปและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสังคมโมบิลิตี้

“Arene” คือระบบปฏิบัติการบนรถยนต์ที่เป็นหลักในซอฟต์แวร์ดังกล่าว โตโยต้ามุ่งเน้นการใช้หลักการผลิตของตนเพื่อให้ได้ระบบที่เชื่อถือได้สูง ๆ และเป้าหมายเป็นการเปิดตัวในปี 2025 และประยุกต์ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปในปี 2026 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโมบิลิตี้และระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมถึงการใช้งานระบบการสนับสนุนการขับขี่ขั้นสูง

TOYOTA ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างสังคมระบบการเคลื่อนที่ (Mobility society) ด้วยแนวคิด “โคนเซปต์โตโยต้า (Toyota Mobility Concept)” โดยมุ่งเน้นการขยายคุณค่าของรถยนต์ การขยายองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเคลื่อนที่ และการผสมผสานระบบสังคมและระบบการเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน โดยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้มุ่งเน้นการสร้างระบบปฏิบัติการในรถยนต์ (Arene) เป็นหลัก ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปี 2026 โดยการออกแบบ Arene จะนำหลักการของการผลิตรถยนต์โตโยต้า (Toyota Production System) มาใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีความเชื่อถือได้สูง นอกจากนี้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ยังมีการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นการรวมฮาร์ดแวร์ของโตโยต้าเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความเร็วและลดต้นทุน นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีการขับรถอัตโนมัติและระบบช่วยขับรถขั้นสูงมาใช้งานในอนาคต

#ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Talat H̄ụ̂nx Yī̀pun) 、#การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น (Kār Lngthụ̄n Nı H̄ụ̂nx Yī̀pun)、#ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Ni Khe xy)、#นิเคอิ225 (Ni Khe xy 225)、#เดย์ทริปเปิลเอ (Dei Tripple A)、#โนมู่ยี่ห้อ (Nomū̀ ỳiĥ̀ǎ̑ng)

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください