โตโยต้าได้ประกาศการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และการลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา 2023,June1

บริษัท TOYOTA Motor Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า TOYOTA) ได้ประกาศในเรื่องการตัดสินใจในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ในตลาดสหรัฐอเมริกาที่กำลังขยายตัว โดยเริ่มต้นในปี 2025 TOYOTA จะเริ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ รถ SUV 3 แถวที่โรงงาน Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า TMMK) โรงงานนี้จะเป็นโรงงานแรกของ TOYOTA ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา และรถยนต์รุ่นดังกล่าวจะมีการใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตที่โรงงาน Toyota Battery Manufacturing, North Carolina (ต่อไปนี้จะเรียกว่า TBMNC) อีกทั้ง TOYOTA ยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้าง TBMNC โดยลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 21 พันล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์สายพันธุ์สายพันธุ์สายพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น TOYOTA มุ่งมั่นที่จะขยายตัวในสายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください