Irregularities within the TOYOTA Group

การที่ร้านขายรถยนต์โตโยต้ามีการทุจริตในการตรวจสภาพรถ (ปี 2021) การทุจริตในเครื่องยนต์ของบริษัท ฮิโนะ ออโตโมบิล (ปี 2022) การทุจริตในเครื่องยนต์ของบริษัท โตโยต้า ออโต้โพรชั่น (เมษายน 2023) การทุจริตในการทดสอบการชนของบริษัท ไดฮัตสุ อินดัสทรี (เมษายน 2023) การทุจริตในการส่งมอบสินค้าที่มีขนาดไม่ตรงตามมาตรฐานของบริษัท อายิจิเครื่องกล (พฤษภาคม 2023)

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください