ทาง Toyota Motor Corporation ได้ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2023 ระหว่างเดือนเมษายน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ได้ประกาศผลการดำเนินธุรกิจตลอดปีการเงิน จากเดือนเมษายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023 โดยมียอดขายรวม 37.1542 ล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้น 18.4% จากปีก่อน แต่กำไรจากการดำเนินงานลดลง 9.0% เป็นจำนวน 2.725 ล้านเยน ในขณะที่กำไรที่คาดว่าจะได้รับในปี 2024 นั้นมียอดขายรวม 38 ล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงาน 3 ล้านเยน ซึ่งเป็นค่าสูงสุดในบริษัทในประเทศและยังไม่เคยมีใครเคยได้ถึงมาก่อน ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิในไตรมาส 1-3 มีการเพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อน ถึง 5,522 ล้านเยน และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 5.7% ไปเป็น 6.5% ในทางกลับกัน ประกาศอัตราเงินปันผล 35 เยน (เงินปันผลรายปี 60 เยน) สำหรับปีก่อนหน้านี้ด้วย

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください