โปรเจกต์บรรเทาแนวทางจราจรในถนนรามา 4 ในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยได้เผยแพร่ผลลัพธ์แล้ว

มูลนิธิโตโยต้ามูบิลิตี้ (TMF) ได้นำเสนอผลงานของโครงการ “ลามา4” ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาปัญหาการติดขัดจราจรโดยใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่และ AI ในกรุงบางกอก โครงการนี้ได้เผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดำเนินการไปเกือบ 3 ปีครึ่ง โดยในโครงการนี้ได้เน้นว่าการแก้ไขปัญหาการติดขัดจราจรต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการนำเสนอการแก้ไขโดยพิจารณาในแง่ของผู้ใช้บริการด้วยว่ามีความสำคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะให้มีการแชร์และใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อการบรรเทาปัญหาการติดขัดจราจรอย่างกว้างขวาง

โครงการรามา 4 (Rama 4 Project) ซึ่งมุ่งเน้นการบรรเทาแนวข้ามด้านจราจรด้วยการใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวและ AI ของมูลนิธิโตโยต้ามูบิลิตี้ (Toyota Mobility Foundation) ในกรุงเทพมหานครไทย ได้ประกาศผลงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีระยะเวลาเป็นประมาณ 3 ปีครึ่ง โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความแม่นยำ โครงการนี้เริ่มต้นจากโครงการสาตร์น (Sathon Project) ที่ดำเนินการในช่วงปี 2015 ถึง 2 ปี โดยมีการวิจัยและตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลและความคิดเห็นของมนุษย์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการจราจรที่ดีขึ้น โดยได้แนะนำว่าการใช้และแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญโดยตลอด

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาสาเหตุของการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดที่เกิดการจราจรติดขัดบ่อย ๆ ได้ และได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ของร้านค้าขนาดใหญ่ โดยใช้ผู้ช่วยจราจรในการจัดการคนเดินข้ามถนนและการเปลี่ยนที่จอดรถบิ๊กไซค์ พบว่าสามารถลดเวลาข้ามถนนของคนเดินเท้าในช่วงเวลาที่มีการติดขัดและปรับปรุงการจราจรของรถได้ และเสนอแผนการปรับปรุงการจราจรรวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณ ที่ถูกพิจารณาเนื่องจากผลการทดลอง

นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาการแบ่งปันความรู้ในพื้นที่ที่เกิดการติดขัดบ่อย ๆ ในช่วงที่แย่ที่สุดของทางหลวง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรและการควบคุมสัญญาณไฟ เห็นว่าสามารถเสนอแผนการติดตั้งสัญญาณไฟที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลการจราจรระหว่างสถานีตำรวจและรับการใช้งานได้มากขึ้น และสุดท้ายยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุและการปฏิบัติการที่รวดเร็ว

สุดท้ายนี้ยังมีการสรุปผลและเสนอแน

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください