TOYOTA เลื่อนการปรับราคา

ทางบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส ประกาศเลื่อนการปรับราคารถยนต์รุ่นพิกซิสแฟนและพิกซิสทรัคที่เริ่มมีผลตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนอะไหล่จากผู้จัดจำหน่าย ทำให้ไม่สามารถผลิตรถรุ่นดังกล่าวตามราคาปัจจุบันภายในเดือนกรกฎาคมได้ ดังนั้นบริษัทตัดสินใจเลื่อนการปรับราคาไปในช่วงเวลาอื่น ๆ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาหลัง ๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของการทำงานโรงงานและการจัดหาอะไหล่ที่ยังไม่แน่นอนในอนาคต ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้องรอนานและพบความลำบาก เรายังคงใช้ราคาเดิมสำหรับรายการสั่งซื้อที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในช่วงเวลาใด ๆ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องการเลื่อนการปรับราคาในครั้งนี้

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください